สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
คลองหาด
ตาพระยา
วังน้ำเย็น
วัฒนานคร
วัฒนานคร
ท่าเกวียน
ผักขะ
โนนหมากเค็ง
หนองน้ำใส
ช่องกุ่ม
หนองแวง
แซร์ออ
หนองหมากฝ้าย
หนองตะเคียนบอน
ห้วยโจด
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
กิ่งโคกสูง
กื่งวังสมบูรณ์

อำเภอวัฒนานคร

ประเทศไทย > ภาคตะวันออก > จ.สระแก้ว

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 ตำบล , 108 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล วัฒนานคร , ท่าเกวียน , ผักขะ , โนนหมากเค็ง , หนองน้ำใส , ช่องกุ่ม , หนองแวง , แซร์ออ , หนองหมากฝ้าย , หนองตะเคียนบอน , ห้วยโจด

จำนวนประชากรใน อำเภอวัฒนานคร
  จำนวนหลังคาเรือน : 17,275 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 74,404 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 7,445 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 4,892 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,534 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 443 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 86 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 14,821 คน   จำนวนผู้พิการ : 759 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอวัฒนานคร
  สถานศึกษา   จำนวน 45 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 43 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 5 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 1 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 49 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 158 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอวัฒนานคร
 
ต.วัฒนานคร   27160    
ต.ท่าเกวียน   27160    
ต.ผักขะ   27160    
ต.โนนหมากเค็ง   27160    
ต.หนองน้ำใส   27160    
ต.ช่องกุ่ม   27160    
ต.หนองแวง   27160    
ต.แซร์ออ   27160    
ต.หนองหมากฝ้าย   27160    
ต.หนองตะเคียนบอน   27160    
ต.ห้วยโจด   27160    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()